บลจ.ทหารไทย จับมือ ‘โกลแมนซาคส์’ ชู AI เฟ้นหาหุ้นคุณภาพทั่วโลก

HoonSmart.com>> TMBAM Eastspring จับมือ Goldman Sachs ออกกองทุนใหม่ ลงทุนหุ้นทั่วโลก ชูกระบวนการคัดเลือกที่ทันสมัย นำข้อมูลจาก Big Data และ เทคโนโลยี Machine Learning เฟ้นหาหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว เปิดขาย IPO 11-19 ก.ค.นี้

สมจินต์ ศรไพศาล

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) กล่าวว่า ตลาดในยุคปัจจุบันมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกต่างๆมากมาย ทำให้การลงทุนในแต่ละครั้งผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบมากขึ้น รวมทั้งเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคและประเภทสินทรัพย์นั้นๆ บริษัทฯ จึงจับมือกับ Goldman Sachs ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนระดับโลก ออกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity เน้นลงทุนที่มีศักยภาพดีทั่วโลก

ภายใต้กระบวนการคัดกรองหุ้นที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการคิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และดูสถานการณ์ของตลาด ร่วมกับการนำ Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในการเฟ้นหาหุ้นที่มีศักยภาพดีให้กับผู้ลงทุน เพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในหุ้นระดับโลก เหมาะกับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลักของพอร์ตการลงทุนในส่วนของหุ้นต่างประเทศของผู้ลงทุนชาวไทย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทุนหลักประสบความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี สามารถเอาชนะตลาดได้อย่างสม่ำเสมอจนได้รับรางวัลความสำเร็จจากมอร์นิ่งสตาร์คือรางวัล Best Equity Fund House & Best Global Equity Fund โดย Morningstar Singapore 2018 (ที่มา Goldman Sachs ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ microsite ของเราที่ www.tmbameastspring.com/globalcore-equity-fund/ ซึ่งเราจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ รวมถึง ปรึกษาได้ที่สาขาธนาคาร TMB ทั่วประเทศ ผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity มีนโยบายลงทุนกองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio หน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) เพียงกองทุนเดียว อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน พิเศษในช่วง IPO (11-19 ก.ค. 62) ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 1.00% จากปกติ 1.50%

ปัจจุบัน TMBAM Eastspring บริหารกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) กว่า 426,527 ล้านบาท ทั้มีกองทุนที่บริหารเองและได้รับการจัดอับดับโดยรวมสูงสุด 5 ดาว จากมอร์นิ่งสตาร์ 10 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity ทั้งกองทุนปกติและกองทุน RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Income กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth ทั้งกองทุนปกติและกองทุน RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส ทั้งกองทุนปกติและกองทุน RMF และกองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity ทั้งกองทุนปกติและกองทุน RMF (ข้อมูล AUM จาก TMBAM Eastspring ณ 30 มิ.ย. 62/ มอร์นิ่งสตาร์ ณ 31 พ.ค. 62)

ทั้งนี้ ยอด AUM ดังกล่าวไม่รวมบางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ อาทิ การลงทุนโดยตรงของธุรกิจ Private Fund และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Single Fund