ประมูลไฮสปีดเทรด กรุงเทพ-โคราช 4 สัญญา 26 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>>รฟท. เปิดประมูล รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพ-โคราช 4 สัญญา มูลค่า 3.8 หมื่นล้าน ยื่นเสนอราคา 26 ส.ค.นี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  ออกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (สปีดเทรน) เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา)

ประกอบด้วย สัญญาที่ 3-2 งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) ราคากลาง 5,359.16 ล้านบาท

สัญญาที่ 3-3 งานโยธาสำหรับ ช่วงบันไดม้า – ลำตะคอง ราคากลาง 12,043.417 ล้านบาท

สัญญาที่ 3-5 งานโยธาสำหรับ ช่วงโคกกรวด – นครราชสีมา ราคากลาง 9,257.373 ล้านบาท

สัญญาที่ 4-5 งานโยธ าสำหรับ ช่วงบ้านโพ – พระแก้ว ราคากลาง 11,801.216 ล้านบาท

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 ส.ค.62

รายงานข่าวจากบริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ชนะการประมูลการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา สัญญาฉบับที่ 4-3 งานโยธา สำหรับช่วงนวนคร – บ้านโพ ระยะทาง 23 กิโลเมตร ราคากลาง 13,293 ล้านบาท ในนามกลุ่มกิจการร่วมค้า CAN

ประกอบด้วย ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งคอร์ปอเรชั่น จำกัด จากประเทศจีน, บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ ( NWR ) และบริษัท เอ.เอส.ฯ เสนอราคาต่ำสุดที่ 11,525 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 1,768 ล้านบาท คิดเป็น 15.34% โดยยืนยันว่าเป็นการเสนอราคาที่สามารถดำเนินการได้จริง หลังจากพิจารณาต้นทุนแล้ว