NOK ร่วมประชุมพัฒนาธุรกิจการบินของไทย

วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ (ที่ 1 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสายการบินไทย และ สายการบินไทยสไมล์เพื่อกระชับความร่วมมือ และพัฒนาธุรกิจการบินของไทยในเครือข่าย “Thai Group”