“เอเชีย กรีน” เสริมทักษะความรู้ – ความปลอดภัย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี ( AGE )  และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ลา จัดกิจกรรม “ Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง” ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ในเขตพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)  จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็ว ๆ นี้