“ธรรศพลฐ์” ขาย AAV 39 ล้านหุ้น กำเงินสด 153 ลบ.

HoonSmart.com>>”ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ” ตัดขายหุ้น AAV รับเงิน 153 ล้านบาท ยังเหลือหุ้นอีกเกือบ 2,000 ล้านหุ้น ประเมินมูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) รายงานว่า วันที่ 27 มิ.ย. 2562 ขายหุ้น AAV จำนวน 39 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.94 บาท รวมเป็นเงิน 153.66 ล้านบาท ผ่านบล.บัวหลวง

หลังจากขายหุ้นครั้งนี้ คงเหลือหุ้นจำนวน 1,965 ล้านหุ้น ตีมูลค่าประมาณ 7,900 ล้านบาท ณ วันที่ 1 ก.ค. ปิดที่ 4.02 บาท

สำหรับนาย ธรรศพลฐ์ เป็นผู้ก่อตั้ง AAV และถือหุ้นใหญ่ที่สุด จำนวน 2,004 ล้านหุ้น คิดเป็น 41.32% ของทุนเรียกชำระแล้ว เคยขายหุ้นให้กับกลุ่มคิง เพาเวอร์ ก่อนจะซื้อกลับคืนในภายหลัง

ด้านผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิ 497 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561-2560 มีกำไรสุทธิ 69 ล้านบาทและ 1,477 ล้านบาท ตามลำดับ ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจการบินทวีความรุนแรง ราคาน้ำมันและค่าเงินผันผวน ทำให้บริษัทบางแห่งประสบปัญหาการขาดทุน