ARIN ขาย 1.80 บาท เปิดจอง 1-3 ก.ค.นี้

วิมลจิต อรินทมะพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรินสิริ แลนด์  (ARIN ) , วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า  ภายหลังพิธีลงนามในสัญญา  กำหนดราคาไอพีโอ  1.80 บาท/หุ้น  เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้   เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  วันที่  10 กรกฎาคม 2562