GULF เฮ !!! ปี 62 รับรู้รายได้โรงไฟฟ้า GMP ครบหมด 12 โครงการ

HoonSmart.com>>GULF ปลื้มปีแรก รับรู้รายได้โครงไฟฟ้า SPP ของ GMP ครบ 12 โรง ล่าสุดโรงไฟฟ้าสุดท้าย  GNRV 2 จ่ายไฟให้ กฟผ. วันนี้ ( 1 ก.ค.) กำลังผลิต 128.2 เมกะวัตต์

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  (GULF) เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2  (GNRV 2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2  (GNRV 2) ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer) หรือ SPP

สำหรับโรงไฟฟ้า GNRV 2  ตั้งอยู่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา กำลังผลิต 128.2 เมกะวัตต์  และกำลังการผลิตไอน้ำ ติดตั้งจำนวน 10 ตันต่อชั่วโมง สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 90 เมกะวัตต์  ระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาระยะยาว เพื่อจำหน่ายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า GNRV 2 เป็นโรงไฟฟ้า SPP ก๊าซธรรมชาติ โรงสุดท้ายจากโครงการโรงไฟฟ้า SPP ทั้งหมด 12 โครงการ ภายใต้กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี  (GMP)  กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,563.4 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำ ติดตั้งรวม 225 ตัน/ชม.

การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้ง 12 โครงการ เป็นไปตามกำหนดทุกโครงการ และมีต้นทุนโครงการต่ำกว่าแผนที่วางไว้  ซึ่งปี 2562 นับเป็นปีแรกที่ GULF รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าในกลุ่ม GMP ครบทั้งหมด 12 โครงการ