IFEC แนะผู้ถือหุ้น-นักลงทุน ศึกษาข้อมูลก่อนซื้อ-ขายหุ้น

HoonSmart.com>> “ทวิช” ประธานอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น แนะผู้ถือหุ้น-นักลงทุนศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ-ขายหุ้น 1-31 ก.ค. หลัง SP มานาน 2 ปี ราคาผันผวน ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง  หวั่นฟอร์ซเซลซ้ำเติม   หากตัดสินใจผิดพลาดอาจเกิดความเสียหายได้ ยันบริษัทอยู่ระหว่างการฟื้นฟู เร่งแก้ธุรกิจกลับมาดำเนินการปกติ

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่า กรณีหุ้น IFEC จะเปิดให้ซื้อขายชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.นี้  นักลงทุนและผู้ถือหุ้น IFEC ต้องพิจารณาและใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหุ้น  หลังจากติดเครื่องหมาย SP มานานกว่า 2 ปี ซึ่งราคาหุ้นที่เปิดซื้อขายอาจผันผวน ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานหุ้นที่ไม่ได้ซื้อขายมาเป็นเวลานาน

“ผมรู้สึกเห็นใจ ผู้ที่ติดหุ้น IFEC มานานกว่า 2 ปี จำเป็นต้องขายหุ้น ซึ่งราคาครั้งสุดท้ายก่อน SP อยู่ที่ 3.10 บาท วันแรกที่เปิดขาย ราคาหุ้นปรับตัวลงหนัก ก็จะมีหุ้นที่ถูกบังคับขาย (ฟอร์ซเซล) ออกมา ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวมากกว่าปกติ ดังนั้น ขอให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้” นายทวิช กล่าว

ทางด้านบริษัท IFEC ออกแถลงการณ์ แนะนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนทำการซื้อ-ขาย เนื่องจากการกลับมาเทรดชั่วคราว หลังจากหยุดพักมานาน อาจจะทำให้ราคาหุ้นผันผวนสูง ส่งผลกระทบกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้

ก่อนหน้านี้บริษัทได้ยื่นหนังสือขอยกเว้นการซื้อขายชั่วคราวหุ้น IFEC ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอพิจารณาระงับการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวแล้ว เพราะเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีความพร้อมไม่ว่าจะด้านงบการเงิน,การสะสางหนี้หรือคดีความต่างๆ

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงดำเนินการตามแผนฟื้นฟูคือ 1.เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต 2.พัฒนาธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต ทำให้หุ้นและธุรกิจกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ จึงเห็นว่าการกลับมาซื้อ-ขายชั่วคราวในขณะที่สถานะงบการเงินและปัญหาต่างๆยังไม่คลี่คลาย อาจทำให้เกิดกระแสการตกใจขาย หรือ แพนิค เซล และราคาที่สะท้อนออกมาจะไม่ใช่ราคาที่เกิดจากมูลค่าจริง ฉะนั้นบริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนทำการซื้อ-ขายหุ้นระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค.นี้ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง