SUPER กดปุ่ม COD จ่ายไฟ 4 โครงการเวียดนาม 186 MW

HoonSmart.com>> “ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี” เผยบริษัทย่อยเดินหน้าจ่ายไฟเข้าระบบ การไฟฟ้าเวียดนาม 4 โครงการ กำลังผลิต 186.72 เมกกะวัตต์

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิต 186.72 เมกกะวัตต์ ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อยได้ COD ให้การไฟฟ้าเวียดนามรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ

เมื่อรวมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ COD แล้วจำนวน 768.60 เมกกะวัตต์ ทำให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 955.32 เมกกะวัตต์