ARIN เคาะราคา 1.80 บาท ลงสนามแน่นอน 10 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>>”อรินสิริ” เคาะราคาไอพีโออีกครั้ง 1.80 บาท เปิดขาย 1-3 ก.ค.นี้ ลงสนาม mai 10 ก.ค. รอบนี้ บล.คันทรี่ แกนนำ ขายหุ้น 

นายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN ) เปิดเผยว่า  กำหนดราคาหุ้น ARIN หุ้นละ 1.80 บาท จำนวนเสนอขาย 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 25 % ของหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มีผู้จัดจำหน่ายเข้าร่วมอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี  และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า  กำหนดจองซื้อ 1-3 ก.ค.นี้ และเข้าซื้อขายในตลาด mai วันที่ 10 ก.ค.

สำหรับการระดมทุนครั้งนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ สนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

จุดเด่นของ ARIN เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด  กว่า 10 ปี  ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและขาย จำนวน  3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2,201.22 ล้านบาท  และอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในอนาคตที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,179.26 ล้านบาท ถึงปี 2564 สนับสนุนการรับรู้รายได้ในปีนี้และในอนาคต

พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ  ARIN เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 270 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวนประมาณ 170 ล้านบาท สำหรับเงินอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ประมาณ 100 ล้านบาท ภายในปี 2562-2563

นอกจากนี้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งต่อสถาบันการเงิน คู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้แบรนด์อรินสิริเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้า มุ่งขยายสู่การเป็นผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ในภาคตะวันออก ภายในปี 2565 ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้