บล.หยวนต้า เปิดงบ 19 หุ้นแช่แข็ง – ไร้คำแนะนำ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย ) แกะงบการเงิน 19 หุ้น เปิดซื้อขายชั่วคราว 1-31 ก.ค.นี้ ซึ่งเป็นหุ้นที่ถูก SP  เป็นเวลานาน จากทั้งหมด 25 หลักทรัพย์  ซึ่งบางบริษัทเคยได้รับโอกาสกลับมาซื้อขายชั่วคราวแล้ว ในรอบนี้จึงไม่ได้รับโอกาสอีก

สำหรับทั้ง 19 หลักทรัพย์ แบ่งเป็น

-หลักทรัพย์ใน SET Index จำนวน 12 หลักทรัพย์ BUI/ EARTH/ GSTEL/ IFEC/ KC/ KTECH/ NMG/ POLAR/ PRO/ STHAI/ WR/ BLISS

-หลักทรัพย์ในตลาด mai จำนวน 4 หลักทรัพย์ คือ CHUO/ NBC/ TSF/

-กลุ่มหุ้นที่กำลังจะถูกเพิกถอน 3 หลักทรัพย์ IEC/ LVT/ YNP จะเปิดให้ซื้อขาย 7 วันทำการ ระหว่าง 1-9 ก.ค. 62 ก่อนจะให้ออกจากตลาดฯ ตั้งแต่ 10 ก.ค. 62

จากข้อมูลทางการเงิน

1.มี 6 หลักทรัพย์ที่ส่งงบการเงิน ต่อเนื่องถึง 1Q62 คือ BUI/ PRO/ WR/ BLISS/ A5/ YNP

2.หลักทรัพย์ที่มีกำไรสุทธิคือ BUI/ PRO/ BLISS/ A5

3.ส่วนอีก 4 หลักทรัพย์ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ คือ NMG/ CHUO/ TSF/ YNP

4.อีก 3 หลักทรัพย์ ที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกอยู่แต่มีโอกาสพลิกไปติดลบคือ GSTEL/ KTECH/ CHUO ถ้าผลประกอบการยังขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง

บล.หยวนต้าให้ความเห็นว่า การซื้อขายวันแรกสำหรับหุ้นที่ถูกขึ้น SP มานานจะไม่มีการกำหนด Ceiling และ Floor จึงอาจทำให้ราคาหุ้นผันผวนอย่างมาก นักลงทุนที่จะเข้าไปซื้อขายควรระมัดระวังมากเป็น พิเศษด้วย

พร้อมระบุว่า “ไม่มีคำแนะนำ”สำหรับหุ้นที่ปลด SP ชั่วคราว เพราะหุ้นเหล่านี้มักเคลื่อนไหวมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน โดยบทวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้น จึงเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลทางการเงินให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

สำหรับหุ้นที่ถูกปลด SP จะต้องซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance และไม่มีการกำหนด Ceiling และ Floor