AGE ลงนาม EXIM BANK สนับสนุนการเงินขยายธุรกิจโลจิสติกส์

พนม ควรสถาพร (กลางซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE กลุ่มบริษัทผู้เชี่ยวชาญการนำเข้าถ่านหินสะอาดจากประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย นำทีมประกาศความพร้อมในการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยการลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน กับ วรางคณา วงศ์ข้าหลวง (กลางขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK มูลค่า 342.40 ล้านบาท เพื่อใช้ในการต่อเรือลำลียงจำนวน 16 ลำ ขนาดระวางบรรทุกรวม 41,600 ตัน สำหรับขนส่งถ่านหินของบริษัทฯ และให้บริการขนส่งทางน้ำแก่ลูกค้าภายนอก ณ ห้องราชาวดี ชั้น 24 อาคาร EXIM BANK เมื่อเร็วๆ นี้