2 บิ๊ก “คิงส์ฟอร์ด” ฟ้อง 5 กก.วินัยก.ล.ต. เรียกค่าเสียหายกว่า 200 ล้าน

HoonSmart.com>>2 บิ๊ก คิงส์ฟอร์ด ยื่นฟ้องคดีแพ่ง กรรมการวินัย ก.ล.ต.5 คน เรียกค่าเสียหายกว่า 200 ล้านบาท กรณีสั่งพักงาน 1 ปี ด้าน “ภัทธีรา” ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง

ชญานี โปขันเงิน

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ มีคำสั่งรับฟ้องคดีที่นายชยันต์ อัคราทิตย์และนางสาวชญานี โปขันเงิน ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 202,585,984 บาท (สองร้อยสองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาท) จากคณะกรรมการวินัยของสำนักงาน ก.ล.ต จำนวน 5 คน

ประกอบด้วย นางสุชาดา ภวนานันท์ นายสมจินต์ ศรไพศาล นางปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และนางวชิรา ณ ระนอง จากกรณีที่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาลงโทษ พักการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์แก่ทั้งสองคน เป็นเวลา 1 ปี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560-เดือนสิงหาคม 2561

ทั้งนี้ นางชญานีและนายชยันต์ ยืนยันว่า การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าว เป็นไปเพื่อยกระดับการลงโทษทางวินัยแก่บุคคลากรในตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต เพื่อให้เกิดโปร่งใส ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งบุคคล ให้โอกาสและความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และยึดมั่นตามกฏหมายของประเทศ

นางชญานี กล่าวว่า เป็นการฟ้องต่อเนื่องจาก จากคดีฟ้องรพี สุจริตกุล อดีตเลขาธิการก.ล.ต. ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 แต่ศาลชั้นอุทรณ์ไม่รับฟ้อง ขณะอยู่ในขบวนการขอฏีกา  ซึ่งศาลพิจารณาว่า  รพี ลงนามออกคำสั่งในฐานะเจ้าหน้าที่สารบรรณ นางชญานี และนายชยันต์ จึงได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการวินัยทั้ง 5 คน ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการพิจารณาของบุคคลทั้ง 2

นางภัทธีรากล่าวว่า มันเป็นคดีต่อเนื่องที่ทั้งสองคนเคยฟ้องอดีตเลขาธิการ ก.ล.ต. และยืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับบุคคลทั้ง 2 และยังให้เกียรติแก่บุคคลทั้งสองที่อยู่ในวงการเดียวกัน ส่วนในเรื่องของคีด ก็คงเป็นเรื่องของ ก.ล.ต. และเห็นว่าการฟ้องร้องนี้ ไม่น่าจะมีผลกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในวันพรุ่งนี้

ส่วนที่ถามว่า ทำไมถึงลงเลือกตั้งอีก นางภัทธีรากล่าวว่า เนื่องจากตลาดอยู่ในช่วงสำคัญของการพัฒนา และที่ผ่านมา ตัวเองในฐานะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าไปช่วยดูแลงานในตลาดทุน โดยเห็นว่าเมื่อยังทำประโยชน์ฺได้ก็จะทำต่อ เพราะอีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณแล้ว