‘ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง’ เก็บ WP เพิ่ม 8 ล้านหุ้น ขยับถือ 15.50%

HoonSmart.com>>’ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง’ เก็บหุ้น WP ต่อเนื่อง ล่าสุดซื้อเพิ่ม 1.543% ขยับถือหุ้น 15.504%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ได้มาหุ้นบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2562 จำนวน 8 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.543% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 80.39 ล้านหุ้น หรือ 15.504% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น WP ปิดตลาดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2562 อยู่ที่ 5.85 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ 0.86% มูลค่าการซื้อขาย 3.28 ล้านบาท

อ่านประกอบ

‘ชมกมล’ ซื้อ WP 8 ล้านหุ้น ยอมจ่าย 44 ล้านบาท

“ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” กวาด WP ซื้อ 2 วัน 8 ล้านหุ้น เกือบ 40 ลบ.

“ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” บิ๊ก WP เก็บหุ้นเพิ่ม 3.5 ล้านหุ้น ขยับถือ 10%