“ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” บิ๊ก WP เก็บหุ้นเพิ่ม 3.5 ล้านหุ้น ขยับถือ 10%

HoonSmart.com>>”ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” เก็บหุ้น WP เพิ่มสัดส่วน 0.675% หนุนถือหุ้น 10.104%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ได้มา หุ้นของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2562 จำนวน 3,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.675% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 52,388,847 หุ้น หรือ 10.104% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง

ทั้งนี้ นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ดำรงตำแหน่งกรรมการและรักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านราคาหุ้น WP ล่าสุด ณ เวลา 10.28 น. อยู่ที่ 5.35 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะที่เมื่อวันที่ 9 พ.ค.62 ซึ่งได้มาหุ้นนั้นราคาเปิดที่ 5.40 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดและปิดตล่ดต่ำสุดที่ราคา 5.35 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 19.43 ล้านบาท