บลจ.ทิสโก้ เฮ! ทริกเกอร์หุ้นจีนเข้าเป้า 5% ใช้เวลา 16 วัน

HoonSmart.com>>บลจ.ทิสโก้ จับจังหวะตลาดแม่น บริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #3 ถึงเป้าหมาย 5% ภายใน 16 วัน ชี้หลังจากนี้บริษัทจดทะเบียนในจีนยังได้อานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการรัฐฯ หนุนหุ้นจีนไปต่อ ลุยออกกองทุนใหม่ลงทุนตลาดหุ้นจีน A-Shares เปิดขายถึง 3 ก.ค.นี้

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2562 บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #3 (TCHT5M3) ถึงเป้าหมาย 5% มีมูลค่า NAV เท่ากับ 10.5289 บาทต่อหน่วย โดยใช้ระยะเวลาบริหารเพียง 16 วัน นับจากวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันจัดตั้งกองทุน ถือเป็นกองทุนที่ถึงเป้าหมายเป็นกองทุนที่สามของปีนี้ และเป็นทริกเกอร์ฟันด์ลำดับที่ 102 ที่บลจ.ทิสโก้บริหารให้ถึงเป้าหมาย จากทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศที่ออกโดย บลจ.ทิสโก้จำนวนทั้งหมด 130 กองทุน

“ในช่วงที่บลจ.ทิสโก้ออกกองทุนนี้ เป็นช่วงที่นักลงทุนส่วนใหญ่กังวลว่าสงครามการค้าจะทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับลงอีก แต่จากการพิจารณาของบลจ.ทิสโก้มองว่าตลาดหุ้นรับรู้ข่าวร้ายไปมากแล้ว อีกทั้งมั่นใจว่ารัฐบาลจีนจะไม่ยอมให้เศรษฐกิจทรุดตัวจากปัญหาสงครามการค้า และเตรียมออกมาตรการทั้งการเงินและการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งล่าสุดก็เป็นไปตามที่บลจ.ทิสโก้คาดการณ์ไว้ เพราะรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ (RRR) มาตรการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการอื่นๆ ที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากนี้หลายบริษัทน่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งจะหนุนให้ตลาดหุ้นจีนเติบโตได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นจีนเองก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดี โดยอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น H-shares ในไตรมาสที่ 1/2562 ก็ออกมาดีกว่าที่คาด” นายสาห์รัชกล่าว

ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บลจ.ทิสโก้ออกทริกเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 130 กองทุน กองทุนที่ถึงเป้าหมายและเลิกโครงการแล้ว 102 กองทุนในจำนวนนี้ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 74 กองทุนและถึงเป้าหมายนอกกำหนดเวลาการลงทุน 28 กองทุน ส่วนกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 28 กองทุนนั้น ยังอยู่ในระหว่างลงทุนเกินกว่ากำหนดเวลาการลงทุน 8 กองทุน ไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุน

อย่างไรก็ตาม หน่วยลงทุน TCHT5M3 ได้สับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อ่านประกอบ

บลจ.ทิสโก้ เสิร์ฟกองหุ้นจีน รับ MSCI ปรับน้ำหนัก-ศก.โต