‘ทวิช’ ยันไม่ขายหุ้น  ย้ำชัด IFEC ยังมีหวังฟื้นฟู

HoonSmart.com>>‘ทวิช’ ไม่กังวลราคา IFEC เปิดซื้อขาย 1 ก.ค. อยู่นอกเหนือการควบคุม  ย้ำชัด IFEC มีหวังกลับมาดำเนินธุรกิจปกติ   บอร์ดเตรียมเผยแผนฟื้นฟูธุรกิจ  เร่งเปลี่ยนกรรมการบริษัทย่อย ส่งงบการเงินทุกบริษัท 

นาย ทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC)เปิดเผยว่า IFEC เป็น 1 ใน 16 หุ้น ที่จะเปิดให้ซื้อขายชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 -31 ก.ค. 2562  ไม่มีความกังวลเรื่องราคาหุ้น เพราะเรื่องราคาเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท การกลับมาซื้อขายชั่วคราว ก็เป็นโอกาสให้ทั้งผู้ที่อยากซื้อหรืออยากขายหุ้นให้ได้มีโอกาสตัดสินใจ ถือเป็นเรื่องของการลงทุนที่ทางผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจคงทำการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุนแล้ว

นายทวิชในฐานะผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของ IFEC ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ขายหุ้นออกอย่างแน่นอน พร้อมทั้งยืนยันว่า IFEC ยังไม่สิ้นหวัง บริษัทยังมีทั้งทรัพย์สินและโอกาสที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติได้ แผนฟื้นฟูธุรกิจโดยคณะบริหารปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแก้ไขปมปัญหาทุกอย่างได้ IFEC จะสามารถกลับมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่น่าลงทุนได้อย่างแน่นอน

สิ่งที่เป็นงานสำคัญสูงสุดของบริษัท ณ ขณะนี้คือเร่งแก้ปัญหาการเปลี่ยนกรรมการในบริษัทย่อยให้มีการจดทะเบียนได้เรียบร้อยและแก้ไข/นำส่งงบการเงินในทุกบริษัท ซึ่งจะเป็นการคลายปมให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปได้