ชวนลุยไฟ PRO-BLISS-PRO ทิสโก้คาดมีโอกาสหลุด SP

HoonSmart.com>>บล.ทิสโก้เจาะลึก 16 หุ้น SP เสนอ 3 ตัวให้เลือก สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้   มีกำไรใกล้ถึงเกณฑ์กลับมาเป็นหุ้นปกติ 

บล.ทิสโก้จัดทำบทความพิเศษ แนะนำการลงทุนในหุ้นที่ถูก SP มานานกว่า 3 เดือน จะกลับมาซื้อขายชั่วคราววันที่ 1-31 ก.ค. 2562 จำนวน 16 บริษัท ว่า นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และต้องการเก็งกำไรในหุ้นที่มีโอกาสถูกปลด SP  ในอนาคต มีหุ้นเข้าข่าย 3 ตัว ประกอบด้วย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) หรือ PRO เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการมีกำไร 3 ปีต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนของผู้ถือหุ้นในไตรมาส 1/2562 เกิน 300 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเกิน 30 ล้านบาทในปีที่ผ่าน, บริษัท บลิส-เทล (BLISS) เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการดีขึ้นต่อเนื่อง และพลิกจากขาดทุนในปี 2559-2560 และบริษัท บางกอกสหประกันภัย (BUI) เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการกำไรต่อเนื่อง 3 ปี แต่กำไรปี 2561 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 30 ล้านบาท

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนด 6 เงื่อนไขในการปลดเครื่องหมาย SP สำหรับหุ้นที่มีปัญหาด้านการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. ส่วนของผู้ถือหุ้นเกิน 20 ล้านบาท สำหรับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) และ 300 ล้านบาท สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

2.การดำเนินงานภายใต้ผู้บริหารกลุ่มเดิมมีผลกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 1 ปี และสำหรับ SET จะต้องมีกำไรมากกว่า 30 ล้านบาท

3. มีการแก้ปัญหาหนี้สินและปรับโครงสร้างหนี้เรียบร้อย

4. มีฐานะและผลการดำเนินงานที่มั่นคง โดยพิจารณาจากกระแสเงินสด

5. มีคุณสมบัติการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนยกเว้นแผนการกระจายหุ้น แต่ต้องมีแผนแก้ไข

6. กรณีบริษัทฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลาย ต้องออกจากการฟื้นฟูกิจการด้วยการฟื้นฟูกิจการเป็นผลสำเร็จ

ตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย SP ใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้หุ้นที่ติด SP หรือถูกเพิกถอนได้มีโอกาสให้นักลงทุนได้มีการซื้อขายหุ้นชั่วคราวครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 31 ก.ค.  ประกอบด้วย 6 บริษัท ได้แก่ A5, BLISS, BUI, CHUO, EARTH, GSTEL, IFEC, KC, KTECH, NBC, NMG, POLAR, PRO, STHAI, TSF, WR

นอกจากนี้ จะมีหุ้นอีกกลุ่มที่ได้รับการปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราวในวันที่ 1 ก.ค.- 9 ก.ค. ก่อนที่จะยกเลิกสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในวันที่ 10 ก.ค. ได้แก่ IEC, LVT และ YNP

ส่วนหุ้น SP ที่จะกลับมาซื้อขายชั่วคราวมีเงื่อนไข นักลงทุนต้องใช้บัญชีแคชบาลานซ์ ต้องวางเงินสด 100% ในการซื้อเท่านั้น 2. ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NC ตลอดเวลาเพื่อเตือนนักลงทุน 3 การซื้อขายวันแรก (1ก.ค.) จะไม่มีการกำหนดราคาขั้นสูง (ซิลลิง) และขั้นต่ำ (ฟลอร์) เนื่องจากไม่มีการซื้อขายมาเป็นเวลานาน และ หุ้นที่กลับมาจะไม่ส่งผลต่อการคำนวณดัชนี SET หรือ MAI