ตลาดหลักทรัพย์ กำชับศึกษาข้อมูล ก่อนซื้อขายหุ้น SP นาน 16 ตัว

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำชับผู้ลงทุน ศึกษาข้อมูลก่อน ตัดสินใจซื้อขายหุ้นถูก SP มานาน 16 บริษัท

ตลาดหลักทรัพย์  ประกาศย้ำเตือนนักลงทุน ศึกษาข้อมูลหุ้น 16 บริษัทที่ถูก SP นาน และกำลังจะเปิดให้มีการซื้อขาย วันที่ 1-31  ก.ค.นี้ จำนวนทั้งหมด 16 บริษัท

ได้แก่ A5, BLISS, BUI, CHUO, EARTH, GSTEL, IFEC, KC, KTECH, NBC, NMG, POLAR, PRO, STHAI, TSF และ WR ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายนับตั้งแต่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP

เนื่องจากทั้ง 16 หลักทรัพย์ ข้างต้นถูก SP มานาน จึงขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance (ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์) และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขาย รวมทั้งขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อขาย เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

หลังจากนั้นตั้งแต่ 1 ส.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหุ้นดังกล่าว โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ได้ที่ www.set.or.th โดยพิมพ์ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ช่อง “Get Quote”