ตลาดฯ ขึ้น SP หุ้น LTX-TTTM ควบรวมบริษัท

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายชั่วคราวหุ้น LTX-TTTM ตามคำขอ เหตุอยู่ระหว่างควบรวมบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นของบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) หรือ (LTX) และหุ้นบริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ (TTTM) ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2562 – 2 ก.ค. 2562

เหตุผลเนื่องจาก LTX และ TTTM ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. 2562 รวม 7 วันทำการ เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ LTX และ TTTM และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ LTX และ TTTM วันที่ 17 พ.ค. 2562)