‘เมืองไทยประกันชีวิต’ คว้าตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ

HoonSmart.com>>เมืองไทยประกันชีวิต นำทัพตัวแทนคุณภาพ รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 36

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับช่องทางตัวแทนประกันชีวิตสู่การเป็นนักวางแผนด้านการประกันชีวิตที่สามารถออกแบบให้คำปรึกษา และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่องและตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดีภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือทุกอย่าง” โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้อง อย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต

บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคคลากรในทุกระดับด้วยกระบวนการพัฒนาฝึกอบรมจากทาง MTL Academy และ Master Trainers ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งมีการจัดตั้งโครงการ MAGENTA เพื่อเป็นการรองรับตัวแทนประกันชีวิตรุ่นใหม่เข้าสู่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตทำงานแบบมืออาชีพ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยในกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Financial Need Analysis (FNA) และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับช่วงชีวิต (Life Stage) และไลฟ์สไตล์ เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต (Lifetime Partner)

ล่าสุดตัวแทนประกันชีวิตจากเมืองไทยประกันชีวิต ได้รับคัดเลือกจากสมาคมประกันชีวิตไทย ให้เข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (TNQA) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต ผู้ผลิตผลงานคุณภาพดีและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตทั้งหลายที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้าขั้นมาตรฐานตามกระบวนการหลักเกณฑ์การตัดสินต่างๆของสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพตัวแทนของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทความสามารถและให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยภายใต้กฏระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทน

สำหรับประเภทของรางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลโล่ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ” พร้อมเกียรติบัตรและเข็มกิตติคุณ สำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัล TNQA ครั้งที่ 25 และทุก 5 ปีถัดไป รางวัลโล่ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ” พร้อมเกียรติบัตร สำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัล TNQA ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 15 และครั้งที่ 20 รางวัลโล่ “เกียรติคุณ” พร้อมเกียรติบัตร สำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานดีเด่น 5 อันดับแรกของแต่ละบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากอัตราเฉลี่ยความคงอยู่ของผลงานทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกัน รางวัลเกียรติบัตร สำหรับตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี