APM-PPSEZ กัมพูชา หารือแผนธุรกิจ

 

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงาน เข้าพบ Mr.Fong Nee Wai (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน Phnom Penh SEZ PCL (PPSEZ) เพื่อหารือแผนงานทางด้านธุรกิจ ที่พนมเปญ เมื่อเร็วๆนี้