ปล่อยผีหุ้น SP เทรด 1 ก.ค. นัด 20 มิ.ย.เปิดรายชื่อ 

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์เผยหุ้นที่ถูก SP เกิน 3 เดือน เข้า 3 เงื่อนไข จะได้รับอนุญาตให้ซื้อขายชั่วคราว  เริ่ม 1 ก.ค. นี้ วันแรกราคาไม่มีซิลลิง-ฟลอร์ ตัวไหนบ้าง จะประกาศรายชื่อ 20 มิ.ย. ให้นักลงทุนใช้บัญชี แคชบาลานซ์  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว 1 เดือน ในช่วงวันที่ 1-31 ก.ค. 2562 สำหรับหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน และเข้าเงื่อนไขที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์วันที่ 20 มิ.ย. นี้

สำหรับหุ้น SP ที่ได้กลับเทรด 1 เดือน มี 3 เงื่อนไข ได้แก่ 1. หุ้นที่ถูกพักการซื้อขาย เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

2. เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน และไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายชั่วคราวมาก่อน

3. ไม่ถูกสั่งให้เพิกถอนก่อนวันที่จะเปิดซื้อขายชั่วคราว

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวน และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขาย หลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลักทรัพย์จะถูก SP ต่อไป จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหรือแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายตามปกติได้

นอกจากนี้ เพื่อให้หลักทรัพย์สามารถซื้อขายต่อไปได้ตามสภาพความเป็นจริง จะไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุด(ซิลลิง)และต่ำสุด(ฟลอร์)ในวันที่ 1 ก.ค.2562 หรือวันแรกที่มีการซื้อขาย ทั้งนี้ ข้อมูลการซื้อขายของหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้จะไม่รวมคำนวณในข้อมูลสถิติของตลาดหลักทรัพย์