“อริสา พุ่มเสนาะ” เก็บหุ้น CIG เพิ่ม 0.436% ขยับถือ 10.343%

HoonSmart.com>>”อริสา พุ่มเสนาะ” ลูกสาวผู้ถือหุ้นใหญ่-ประธานบอร์ดบริหาร เก็บหุ้น CIG เพิ่ม 0.436% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.343%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนางสาว อริสา พุ่มเสนาะ ได้มาหุ้นของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป (CIG) เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2562 จำนวน 3,768,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.436% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 89,443,400 หุ้น หรือคิดเป็น 10.343% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นางสาว อริสา พุ่มเสนาะ ถือหุ้น CIG อันดับสอง และเป็นลูกสาวนายอารีย์ พุ่มเสนาะประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ CIG

ราคาหุ้น CIG ณ เวลา 10.21 น. อยู่ที่ 0.26 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

ด้านราคาหุ้น CIG ตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวแคบๆ ในกรอบ 0.26-0.29 บาท