ตลาดฯ ปั้นเทรนเนอร์เผยแพร่ความรู้วางแผนการเงินเพื่อเกษียณ

ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดการอบรม Train the Trainers : Happy Money, Happy Retirement พร้อมมอบสื่อความรู้ “คู่มือเกษียณสุข” แก่ผู้แทนองค์กรเครือข่าย 26 แห่ง เพื่อเป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนเพื่อเกษียณแก่พนักงานในองค์กรต่อไป การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการดูรายละเอียด www.set.or.th/happymoney