บลจ.กสิกรไทย กวาด 4 รางวัลชนะเลิศระดับอาเซียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) คว้ารางวัลชนะเลิศ รวม 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Pension Fund Manager (Thailand) ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน พร้อมด้วยรางวัล Best Fund House (Thailand) และรางวัล Fund Launch of the Year (Thailand) ซึ่งทั้ง 2 รางวัลได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และรางวัล Best Investor Education (Thailand) จากนิตยสาร Asia Asset Management ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยมี วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (กลาง) พร้อมด้วย เกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย (ซ้าย) และนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บลจ.กสิกรไทย (ขวา) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจากงาน Best of the Best ASEAN Awards 2019 ณ โรงแรม Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้