TASCO เผยบ.ลูกในมาเลย์ได้ค่าสินไหมเพลิงไหม้โรงกลั่น 450 ลบ.

HoonSmart.com>>”ทิปโก้แอสฟัลท์” เผยบริษัทย่อยในมาเลเซีย ได้รับเงินค่าสินไหมเพลิงไหม้โรงกลั่น 450 ล้านบาท

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณหนึ่งในคลังเก็บน้ำมันดิบของบริษัทย่อยที่โรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย (KBC) ตามที่บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561 นั้น ขณะนี้บริษัทฯ KBC ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนงวดแรกตามกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยทุกบริษัท เป็นเงินจำนวน 60 ล้านริงกิต หรือประมาณ 450 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว