211 บจ.เอาชนะบาทแข็ง โกยกำไรค่าเงิน 8.8 พันล้าน

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ เผยไตรมาส 1/62 บริษัทจดทะเบียน 211 บริษัท กำไรอัตราแลกเปลี่ยน 8,800 ล้านบาท สะท้อนบริหารความเสี่ยงได้ดีภายใต้สถานการณ์เงินบาทแข็ง นิยมใช้ 2 เครื่องมือ บริหารรายได้กับรายจ่ายต่างประเทศให้สอดคล้องกัน -ทำสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 211 บริษัทรายงาน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน มีมูลค่ารวมเกือบ 8,800 ล้านบาท จากผลประกอบการ ไตรมาส 1/2562 จากความสามารถในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ไตรมาส 1/2561 มีกำไรอัตราแลกเปลี่ยน 10,687 ล้านบาท

ส่วนในปี 2561 พบว่า บริษัทจดทะเบียน จำนวน 226 บริษัทกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ถึง 16,627 ล้านบาท โดย 222 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่มีเพียง 4 บริษัทที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไทย (CEO Survey สำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562) เกี่ยวกับค่าเงินบาทและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน พบว่าผู้บริหารจดทะเบียนเห็นว่าค่าเงินบาทเป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะผู้บริหารในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก / นำเข้า หรือ มีการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ส่วนการใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

ขณะที่ต้นทุนในการบริหารความเสี่ยง ความสะดวกรวดเร็ว และ ขนาดของธุรกรรม เป็นสามปัจจัยหลัก ที่บริษัทจดทะเบียนประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจในการเลือกเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ส่วนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง (Hedging tools) ที่บริษัทจดทะเบียนใช้มากที่สุด คือ การบริหารรายได้กับรายจ่ายที่เป็นต่างประเทศให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) และการทำสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contracts & Options)