EFORL จับมือ GE รุก Enterprise Digital Solutions ในไทย

HoonSmart.com>>”อี ฟอร์ แอล เอม” จับมือ GE Medical Systems สบช่องตลาดโรงพยาบาลในไทยกำลังเร่งเพิ่มความสามารถบริหารจัดการภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความแม่นยำในการให้บริการรักษาผู้ป่วย นำผลิตภัณฑ์ GE CentricityTM Cardio Enterprise ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านหัวใจ และหลอดเลือดแบบครบวงจร เข้ามาทำตลาด เจาะโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) ผู้แทนจำหน่ายและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัท GE Healthcare Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ สำนักงานประจำภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิคของบริษัท GE Healthcare (NYSE: GE) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Rajan Kalidindi, Country Leader, GE Medical Systems (Thailand) Ltd. เป็นสักขีพยาน ในการแต่งตั้ง EFORL เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ GE ในกลุ่ม Enterprise Digital Solutions ในประเทศไทย โดยเริ่มทำตลาดจาก GE CentricityTM Cardio Enterprise ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านหัวใจ และหลอดเลือดแบบครบวงจร โดยมีโรงพยาบาลชั้นนำที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ GE CentricityTM Cardio Enterprise จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลภาพ และภาพเคลื่อนไหวทางการแพทย์ ในการวินิจฉัย และวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และแมนยำยิ่งขึ้น ซึ่งการเพิ่มการขายสินค้าใหม่ดังกล่าวจะช่วยให้ EFORL ขยายธุรกิจทางด้าน Software Solutions อันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธเพิ่มยอดขายจากพื้นฐาน และประสบการณ์ในการขาย และให้บริการในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่เข็มแข็ง และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในตลาดโรงพยาบาลอยู่ก่อนแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้เติบโต 15% จากปีก่อน รวมทั้งพยายามแก้ไขปัญหา ของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EFORL ในการแก้ปัญหาการขาดทุน และการติดเครื่องหมาย “C” (Caution) ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พยายามผลักดันการขายสินค้าให้มากขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ Wuttisak และ Snail8 รวมทั้งการเปิดสาขาในจุดที่มีศักยภาพ และการกลับไปขยายการลงทุนประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต