MITSIB เคาะราคาไอพีโอ 2.50 บ. /หุ้น เข้าเทรด 11 มิ.ย.นี้

กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับที่ 4 จากขวา) บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “MITSIB” พร้อม ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับที่ 5 จากขวา) และสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 (ลำดับที่ 4 จากขวา) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MITSIB พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 6 แห่ง ได้แก่ บล. เออีซี บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) บล. เคทีบี (ประเทศไทย) บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และ บล.ไอร่า ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 167 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 11 มิถุนายน นี้