“นเรศ งามอภิชน” ขยับถือหุ้น MACO สัดส่วน 5.055%

HoonSmart.com>>”นเรศ งามอภิชน” แปลงสภาพวอร์แรนต์ MACO สัดส่วน 1.408% ขยับถือหุ้น MACO สัดส่วน 5.055%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย นเรศ งามอภิชน ได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO) เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2562 จำนวน 1.408% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.055% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น MACO ปิดตลาดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 อยู่ที่ 1.47 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -0.68% มูลค่าซื้อขาย 5.97 ล้านบาท