กบข.แม่ทัพใหญ่ รวมพลสถาบันใหญ่ ต้านซื้อหุ้นมีมลทิน

HoonSmart.com>>ยาแรงตลาดหุ้นไทย กบข.โต้โผใหญ่ รวมพลนักลงทุนสถาบัน-ตลาด-ก.ล.ต. ยกมาตรฐานการลงทุน ตั้งกฎแบล็คลีสหุ้นมีมลทิน ขณะที่ ก.ล.ต-ปปง. ร่วมศึกษาเพิ่มข้อกฎหมายฟอกเงินเอาผิดผู้บริหาร บจ. ปรับปรุง MOU ความร่วมมือให้ทันสมัย-ชัดเจนบังคับใช้กฎหมายตลาดทุนเร็วขึ้น 

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ออกโรงเป็นแกนนำ ดึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนขนาดใหญ่ 8 แห่ง, กองทุนประกันสังคม, บริษัทประกันชีวิต, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET )  ร่วมลงนามร่างเกณฑ์ Negative guide list ไม่ซื้อหุ้นไร้ธรรมาภิบาล คาดลงนามสัตยาบัน 1 ต.ค.2562 นี้

สำหรับเกณฑ์ดังกล่าว จะใช้เป็นแนวทางการลงทุนของสถาบันทั้งหมดที่ร่วมลงนาม จะไม่ลงทุนบริษัทที่ผู้บริหารถูกดำเนินคดี ถูกกล่าวโทษทำผิดจากสำนักงานก.ล.ต. เช่น ความผิดปั่นหุ้น ใช้ข้อมูลภายใน  โดยไม่ซื้อหุ้นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 เดือน หลังจากนั้นจะมาพิจารณาใหม่

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ล.ต.เข้ารือกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นการกระทำผิดในตลาดทุน โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดของบันทึกความร่วมมือฉบับใหม่ (MOU) ซึ่งจะมีการเพิ่มรายละเอียดการบังคับใช้กฎหมายการฟอกเงินของ ปปง.ให้ครอบคลุมธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย คาดว่ามีความชัดเจนภายในเดือน มิ.ย.นี้

นอกจากนี้จะมีความ ร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกรณีดำเนินคดีผู้บริหารจดทะเบียน(บจ.)กระทำผิด เข้าข่ายปั่นหุ้นหรือหาผลประโยชน์จากตลาดทุน โดยทั้ง 2 หน่วยงานอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มข้อกฎหมาย หรือแก้ไขกฎหมายให้อำนาจ ปปง.สามารถดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินได้ทันที เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการดูแลผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ถือหุ้นเกิดความเสียหาย และเกิดความรวดเร็วในการดำเนินคดี เพราะที่ผ่านมามีบางกรณีใช้ระยะเวลานาน ทำให้หลักฐานหรือทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้มีความยากในการดำเนินคดี

“ปัจจุบันเราเชิญตัวแทนของทั้ง 2 หน่วยงานทั้ง DSI และ ปปง.มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ถือเป็นโมเดลการบังคับใช้กฎหมายรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกๆมิติ”นางสาวรื่นวดี กล่าว

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ปปง.ได้ทำงานร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.มาโดยตลอด ส่วนความร่วมมือครั้งนี้จะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในกรณีที่เกี่ยวกับตลาดทุน เช่น กรณีปั่นหุ้น หรือการใช้ตลาดทุนเอื้อประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำให้ผู้ลงทุนเสียหายเป็นวงกว้าง รวมถึงธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือกันของทั้ง 3 หน่วยงานดูแลด้านกฎหมายทั้ง DSI,ปปง.และ สำนักงาน ก.ล.ต. จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นได้ดีให้กับตลาดทุนไทย

กบข.ผนึกนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ต้านหุ้นมีมลทิน เมินซื้อหุ้นไร้ธรรมาภิบาล ถูกดำเนินคดี ผู้บริหารถูกกล่าวโทษ