BTS ขยายวงเงินออกกรีนบอนด์ 1.3 หมื่นลบ.หลังยอดจองล้น 8 เท่า

HoonSmart.com>>”บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เผยนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่แห่จองซื้อ Green bond ยอดทะลุเป้า 8 เท่า เพิ่มขนาดระดมทุนจาก 5 พันล้านบาท เป็น 1.3 หมื่นล้านบาท รองรับความต้องการ ชูอายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 2.51% ต่อปี ส่วนอายุ 10 ปี จ่าย 3.86% ต่อปี

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เคยลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทอยู่เดิมแล้วและจากฐานผู้ลงทุนรายใหม่แสดงความจำนงในการลงทุนสูงกว่า 8 เท่า จากแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท บริษัทจึงได้เพิ่มขนาดของการเสนอขายเป็น 13,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 พ.ค.62 นี้ เพื่อระดมเงินใช้ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อันเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์ และจะช่วยลดการปล่อยมลภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ และนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า Green Bond ของ BTS เป็นชุดแรกในประเทศไทยที่เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และเป็น Green Bond ชุดแรกของประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการยกเว้นค่าธรรมเนียม filing

BTS ออก Green Bond รวมทั้งสิ้น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.51% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท, รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.63% ต่อปี มูลค่า 1,300 ล้านบาท, รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท, รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.57% ต่อปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท และ รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.86% ต่อปี มูลค่า 5,000 ล้านบาท รวมมูลค่าหุ้นกู้ทุกรุ่นที่เสนอขายทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท หุ้นกู้ทุกรุ่นชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “A แนวโน้มคงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนไปเมื่อวันที่ 21-23 พ.ค.62 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 พ.ค.62

นายเดชา กล่าวต่อว่า บริษัทมีความคิดก้าวหน้าหลายอย่าง เช่น การออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นรายแรก (BTSGIF) รวมถึงการออก Green Bond ในครั้งนี้ และหวังว่าในอนาคต บริษัทก็จะมีธุรกรรมที่พัฒนาตลาดทุนในลักษณะนี้ออกมาอีกในโอกาสต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ Green Bond เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles และ ASEAN Green Bond Principles โดยมี Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำด้าน ESG และ Corporate Governance เป็นผู้ประเมินและออก Second Party Opinion (SPO) ว่าหุ้นกู้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าว นอกจากนี้ Climate Bonds Initiative (CBI) ยังได้รับรองว่าหุ้นกู้เป็นไปตาม Climate Bond Standard ในเกณฑ์ Low Carbon Transport อีกด้วย