ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯ เม.ย.ลดลงครั้งแรกรอบ 4 เดือน

HoonSmart.com>>ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.62 ปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอกระทบส่งออกชะลอ จัดตั้งรัฐบาลล่าช้า ปัญหาภัยแล้ง คาดสงครามการค้าฉุดดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนขางหน้าร่วงต่อ เอกชนหวังเร่งจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนเม.ย.2562 อยู่ที่ระดับ 95.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 96.3 ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา โดยเป็นการปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า และลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบสาเหตุมาจากผู้ประกอบการได้เร่งการผลิตไปในช่วงเดือนก่อนหน้า เพื่อชดเชยการผลิตในเดือนเม.ย. ที่มีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการกังวลต่อกำลังซื้อที่ลดลงโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง อีกทั้งการส่งออกชะลอตัวจากผลกระทบเศรษฐกิจโลก รวมถึงกังวลการเมืองในประเทศ โดยต้องการเห็นความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้าและการลงทุน

ส่วนดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 101.9 จากระดับ 104.2 ในเดือน มี.ค.2562 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ความผัน-ผวนของค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่กระทบต่อการส่งออกของไทย

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ โดยต้องการให้สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งปรับเกณฑ์ในการให้กู้เงินของธนาคารให้เหมาะสม และเกิดความคล่องตัว เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแห่งเงินทุน และปรับลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตของหน่วยงานภาครัฐ โดยเร่งรัดโครงการ Regulartory Guillotine