กบข.ระดมพลนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ ใช้ยาแรงต้านหุ้นมีมลทิน

HoonSmart.com>>กบข.ผนึกนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ต้านหุ้นมีมลทิน เมินซื้อหุ้นไร้ธรรมาภิบาล ถูกดำเนินคดี ผู้บริหารถูกกล่าวโทษ

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเน็ญบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ออกโรงเป็นแกนนำ ดึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนขนาดใหญ่ 8 แห่ง, กองทุนประกันสังคม, ประกันชีวิต, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามร่างเกณฑ์ Negative guide list ไม่ซื้อหุ้นไร้ธรรมาภิบาล คาดลงนามสัตยาบัน 1 ต.ค.2562 นี้

สำหรับเกณฑ์ดังกล่าว จะใช้เป็นแนวทางการลงทุนสถาบันทั้งหมดที่จะไม่ลงทุนที่ถูกดำเนินคดี ผู้บริหารถูกกล่าวโทษ ทำผิด โดยไม่ซื้อหุ้นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 เดือน หลังจากนั้นจะมาพิจารณาใหม่