TSI ติวเข้มผู้บริหารระดับสูง จัดอบรมกฎหมายดิจิทัล

อรลดา เผ่าวิบูล (ที่ 2 จากขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทนและกฎหมาย บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance ให้การต้อนรับ ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต์ (ที่ 2 จากซ้าย) นิติกรชำนาญการ ส่วนกฎหมายการเงิน สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม เรื่องกฎหมายรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล FinTech & InsurTech and Beyond ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและระดับหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกสอดคล้องกับแผนการนำ Digital Technology เข้ามาพัฒนาการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ณ ห้องประชุม อาคารไทยเศรษฐกิจ เมื่อเร็วๆนี้