ความจริงความคิด : สุดยอดความคิดทางการเงิน (1)

โดย..สาธิต บวรสันติสุทธิ์,CFP

ในภาวะที่ความเสี่ยงด้านการลงทุนมีอยู่สูง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ฯลฯ ทำให้การเลือกลงทุนเป็นไปด้วยความเสี่ยงและความยากลำบาก แม้หลายคนจะบอกในวิกฤติมักมีโอกาสเสมอ แต่การเลือกการลงทุนที่ผิดในภาวะวิกฤติอาจเป็นการซ้ำเติมภาวะวิกฤติของฐานะการเงินของเราก็เป็นไปได้

เคยมีผู้รู้สอนผมว่าในภาวะวิกฤติเป็นจังหวะที่ดีของการกลับมาปรับปรุงบ้านคือภายในตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือ การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ หนึ่งในความรู้ที่ควรหา คือ หลักการลงทุนที่ถูกต้องที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน ผู้ที่เคยผ่านความล้มเหลว ความพ่ายแพ้มาก่อนๆที่จะประสบความสำเร็จ ความคิดเหล่านี้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับผู้ที่แสวงหาความสำเร็จทางการเงิน

“ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้าง”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ทำอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขแต่พอเพียง”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบัน คนสิงคโปร์ต้องพึ่งตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องทางการเงิน พวกเขาต้องแสวงหาความรู้ ทักษะเพื่อการบริหารเงินในชีวิตประจำวัน ลงทุนอย่างชาญฉลาด และวางแผนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในชีวิต”
ลี เซียน หลุง  นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

“การศึกษาเรื่องการเงินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของชาติสำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะลูกคนรวยเท่านั้น”
David Bach  

“มีคนมากมายเหลือเกินใช้เงินที่เขาไม่มีไปซื้อสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการเพื่อเอาไปอวดคนที่เขาไม่ได้ชอบ”
วิล สมิธ

“ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันมีความคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตอนนี้ฉันแก่แล้ว ฉันก็ได้รู้ว่าเงินสำคัญที่สุดจริงๆ”
Oscar Wilde   

“การขาดแคลนเงินเป็นรากฐานของความชั่วร้าย” 
George Bernard Shaw  

“ลองหลับตานึกภาพดูว่า  ถ้าวันนี้คุณต้องออกจากงานเป็นเวลา 6 เดือน  คุณจะอยู่กันอย่างไร แต่หลังเกษียณอายุ  คุณต้องอยู่โดยไม่มีรายได้ใหม่เข้ามาถึง 240 เดือน หรือ 20 ปี  ถึงตอนนั้น  คุณจะใช้ชีวิตอย่างไร”
บรรยง วิทยวีรศักดิ์, RFC 

“เป็นเรื่องที่ดีที่มีเงินและสิ่งที่เงินซื้อได้  แต่ก็จะยิ่งดีถ้าได้ตรวจดูว่าเราเสียอะไรไปบ้างที่เงินซื้อไม่ได้”
George Horace Lorimer

“80%ของคนที่ถูกล็อตเตอรี่ในอเมริกา  กลับมีฐานะทางการเงินติดลบหนักยิ่งกว่าเดิม  ในระยะเวลาไม่ถึง 5 ปี”
IRS (กรมสรรพากรสหรัฐ)

“ประกันชีวิต  คือสิ่งที่ช่วยให้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ยังคงอยู่ ในวันที่ยากลำบาก” 
นิรนาม    

“มันไม่สำคัญว่าเราจะมีอายุยืนเพียงไร  ความสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะอยู่อย่างไรต่างหาก”
เจมส์ แบร์รี่    

“อย่าให้ค่ากับเงินเกินมูลค่าของเงิน เงินเป็นลูกจ้างที่ดีแต่เป็นนายจ้างที่เลว”
Alexandre Dumas fils 

“ความล้มเหลวมักเกิดจากการขาดกำลังใจ  มากกว่าการขาดเงินทอง”
แดเนียน เวบเตอร์       

“กฎข้อที่ 1 จงอย่าขาดทุน กฎข้อที่ จงอย่าลืมกฎข้อที่ 1”
Warren Buffett  

“ถ้าคุณซื้อแต่สิ่งของที่ไม่จำเป็น  ในไม่ช้าคุณก็ต้องขายสิ่งของที่คุณจำเป็น“
Warren Buffett  

“อย่าออมเพียงเท่าที่เหลือจากการใช้จ่าย  แต่ให้ใช้จ่ายส่วนที่เหลือจากการออม”
Warren Buffett  

“อิสรภาพทางการเงิน มันไม่ใช่การได้อะไรมามากมาย มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยเงินที่น้อยกว่าที่หาได้ ซึ่งมันจะทำให้คุณมีเงินเหลือคืนให้สังคมและมีเงินลงทุน คุณไม่มีทางได้มันมาถ้าไม่ทำเช่นนี้” 
Dave Ramsey

“คุณรู้จักเศรษฐีสักกี่คนที่รวยขึ้นมาจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์” 
Robert G. Allen

“การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดคือ การลงทุนในความรู้”
Benjamin Franklin