EA มั่นใจรายได้-กำไรทุบสถิตสูงสุดรอบใหม่

สมใจนึก เองตระกูล (กลาง) ประธานกรรมการ , สมโภชน์ อาหุนัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ถ่ายภาพร่วมกัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมจ่ายปันผลงวดปี 2561 ในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น ซึ่งกำหนดจ่ายเป็นเงินสดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ขณะที่บริษัทฯ มั่นใจปีนี้รายได้ และกำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังลม หนุมาน จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งโครงการ 260 เมกะวัตต์ ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าทั้งลมและแดดเพิ่มขึ้นแตะระดับ 664 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมาย งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้