U ซื้อ รร.เยอรมนี-สวิสฯรวดเดียว19 แห่ง ปั๊มกำไรทันทีเฉียด 2 พันห้อง

HoonSmart.com>>”ยู ซิตี้” บุกธุรกิจโรงแรมยุโรป ซื้อหุ้น 12 บริษัท จ่าย 890 ล้านบาท ได้สิทธิบริหารโรงแรมในเยอรมนี 18 แห่ง สวิสเซอร์แลนด์ 1 แห่ง ทั้งหมด 2,043 ห้อง เปิดดำเนินการแล้ว 17 แห่ง รวม 1,792 ห้อง ส่วนโรงแรมอีก 2 แห่ง 251 ห้อง จะเปิดปี 2563 และ 2565

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู ซิตี้(U) เปิดเผยว่า วันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัทฯได้ลงนามซื้อหุ้นในประเทศเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์รวม 12 บริษัทจาก arcona Management GmbH ในราคารวม 24.7 ล้านยูโร หรือประมาณ 890,489,340 บาท

สำหรับการซื้อบริษัท 12 แห่งดังกล่าว เพื่อได้รับสิทธิการเช่าบริหารโรงแรมจำนวน 19 แห่ง  ที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 17 แห่ง มีห้องพักรวม 1,792 ห้อง ประกอบด้วยโรงแรมภายใต้แบรนด์ (1) arcona(2) arcona Living และ (3) Steigenberger ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์ ส่วนสิทธิการเช่าบริหารโรงแรมที่จะเปิดดำเนินการในปี 2563 และ 2565 จำนวน 2 แห่ง มีห้องพักรวม 251 ห้อง  ทั้งนี้โรงแรมอยู่ในเยอรมนีเกือบทั้งหมด มีเพียง 1 แห่งอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์จำนวน  130  ห้อง

ทั้งนี้ บริษัท ยูซิตี้ ใช้บริษัทย่อย Vienna House Germany II GmbH ( VHG II ) ที่ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดผ่าน Lombard Estate Holdings Limited จะชำระเงินสดเป็นมัดจำให้ผู้ขายจำนวน 3.5 ล้านยูโร หรือประมาณ 126.18 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 21.2 ล้านยูโร หรือ 764.30 ล้านบาท ชำระภายในวันที่ธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ยู ซิตี้ ฯ ใช้บริษัทย่อยในประเทศออสเตรียซื้อหุ้นจำนวน 50% ของทุนชำระแล้วของบริษัท UBM + VH Hotels GmbH
(UBM JV) ประเทศเยอรมนีจาก UBM hotels München GmbH ในราคาทั้งสิ้น 2.65 ล้านยูโร หรือประมาณ 101.60 ล้านบาท เพื่อเข้าบริหารจัดการกิจการโรงแรม