ผู้ถือหุ้น NCL เฮรับปันผลในรอบ 3 ปี

กร ทัพพะรังสี(กลาง) ประธานกรรมการบริษัทและกิตติ พัวถาวรสกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมรับทราบผลดำเนินงานงวดปี 2561 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0067 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 50.01% นับเป็นการจ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ 3 ปี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562ณ ห้องประชุมบางกอกคลับชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้