CKP เติบโตเกินเป้าหมาย-ปันผล 21 พ.ค.นี้

ทนง พิทยะ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ( CKP )  เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งมี ปลิว ตรีวิศวเวทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และ ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานปี 2561 ว่า มีการเติบโตเป็นที่น่าพอใจและกำไรโตเกินเป้า ทุบสถิติสร้างนิวไฮท์

สำหรับปี 2561 มีรายได้ 9,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 30 % จากปีก่อนหน้า  จากการขายไฟฟ้าของบริษัทลูกทั้ง 6 แห่ง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 599 ล้านบาท เติบโต 277 %  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.028 บาท รวม 206.36 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้  ธนวัฒน์ ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ CKPower ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บ ตั้งอยู่ที่ สปป.ลาว มีแนวโน้มเติบโตที่ดี เนื่องจากระดับน้ำคงเหลือในอ่างเก็บน้ำ ณ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561

ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชนิดฝายทดน้ำขนาดใหญ่บนลำน้ำโขง มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปกว่า 98% และได้เริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดแรกส่งไฟขายให้กับ กฟผ. ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะสามารถเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งหมด 8 เครื่อง ในไตรมาส 4 ปี 2562