BTS ซื้อหุ้น NOBLE สัดส่วน 8.32%

HoonSmart.com>>BTS เข้าซื้อหุ้น NOBLE กว่า 37.96 ล้านหุ้น หรือ 8.32%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)ได้มา หุ้นของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE)เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 จำนวน 37,968,626 หุ้น หรือ 8.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้น จำนวน 37,9,68,626 หุ้น หรือ 8.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ การเข้ามาถือหุ้น NOBLE ของ NOBLE กำไรทันทีจากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงหลังมีข่าวมีการซื้อขายบิ๊กล็อตหุ้นราคาเฉลี่ย 13.04 บาทต่อหุ้น ขณะที่วันที่ 24 เม.ย.62 ปิดที่ 16.10 บาท เพิ่มขึ้น 1.60 บาท หรือ 11.03% และวันที่ 26 เม.ย.ปิด 18.30 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง