GBX ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562

โอฬาร คูหาเปรมกิจ ประธานกรรมการ (กลาง) และนายธราภุช คูหาเปรมกิจ กรรมการผู้จัดการ (ขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GBX ร่วมเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรับรองผลการดำเนินงานในปี 2561 และอัพเดทการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้น และยังลดการพึ่งพิงรายได้จากรายได้ค้าหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว ณ ห้องคริสตัลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา เมื่อเร็วๆนี้