ผู้ถือหุ้นหนุน NOK พลิกฟื้นธุรกิจ ไฟเขียวกู้จุฬางกูร 3 พันล.

HoonSmart.com>>”สายการบินนกแอร์” เผยผู้ถือหุ้นไฟเขียวกู้เงินผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 พันล้าน รุกแผนธุรกิจ ปรับปรุงฝูงบิน ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทให้สูงขึ้น ท่ามกลางภาวะตลาดแข่งขันรุนแรง เดินหน้าลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ พร้อมเร่งเครื่องเดินตามแผนพลิกฟื้นกิจการหยุดขาดทุนโดยเร็ว

นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้วงเงินกู้ยืมจำนวน 3,000 ล้าน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรอง ในการดำเนินงานธุรกิจ

“วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไป ทำให้นกแอร์มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการเพื่อเดินหน้าแผนพลิกฟื้นธุรกิจต่อไป ซึ่งเงื่อนไขการกู้ยืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบันการเงิน เป็นการลดภาระของผู้ถือหุ้น เพราะไม่ต้องทำการเพิ่มทุนอีกและถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแหล่งเงินทุน” นายประเวช กล่าว

ทั้งนี้ นกแอร์กำลังเร่งเดินหน้าตามแผนพลิกฟื้นธุรกิจ (TURNAROUND PLAN) เพื่อหยุดขาดทุนให้ได้โดยเร็ว ซึ่งในปี 2561 แม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการตามแผนการพลิกฟื้นธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจสายการบินทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวน ทำให้ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจหลายด้าน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการต้นทุน อันเห็นได้จากผลประกอบการของสายการบินส่วนใหญ่รวมถึงนกแอร์ประสบปัญหาขาดทุน

นายประเวช กล่าวว่า แนวทางในการบริหารจัดการจากนี้ไป บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นบริหารจัดการเส้นทางบินให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำกำไรในแต่ละเส้นทางบิน รวมถึงการบริหารจัดการเครื่องบิน (Aircraft Utilization) โดยเฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นตลาดที่สร้างรายได้และกำไรจากการขายบัตรโดยสารได้ดีกว่าตลาดภายในประเทศ