สรรพากรเร่งปรับเกณฑ์ฝากเงินต่ำกว่า 4 ล้านไม่ต้องเซ็นส่งข้อมูลดอกเบี้ย

กรมสรรพากร เตรียมออกประกาศแก้ไขยกเว้นให้ผู้มีเงินฝากต่ำกว่า 4 ล้านบาท ไม่ต้องทำหนังสือยินยอมหักภาษีดอกเบี้ย

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเตรียมออกประกาศแก้ไข หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการหักภาษีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ฉบับใหม่ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อยกเว้นให้ผู้มีเงินฝากไม่ถึง 4,000,000 บาท หรือ ได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องทำหนังสือยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว ซึ่งยอมรับว่าตามประกาศเดิมสร้างความยุ่งยาก และกระทบกับคนจำนวนมาก แต่ยังคงเก็บภาษีผู้ได้รับดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาท หรือ มีเงินฝากเกิน 4,000,000 ล้านบาท รวมทั้งผู้เข้าเกณฑ์กำหนดแต่ไม่เซ็นต์ยินยอมหักภาษี

“การออกประกาศดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ลดปัญหาหลบเลี่ยงภาษี ไม่ได้มุ่งหวังเพิ่มการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ย ซึ่งในแต่ละปี กรมฯ จัดเก็บรายได้จากภาษีดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละไม่ถึง 1,000,000 บาท”นายปิ่นสาย กล่าว

ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนผู้ฝากเงินเกิดความสับสนและตื่นตระหนกว่ากรมสรรพากรจะเข้าไปเก็บดอกเบี้ยจากเงินฝากจากทุกบัญชี จากเดิมที่เว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ ที่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี โดยประกาศใหม่ จะแก้ไขในประเด็นการแสดงความยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งยอมรับว่าตามประกาศเดิมสร้างความยุ่งยาก และกระทบกับคนจำนวนมาก

วันที่ 23 เม.ย.62 กรมสรรพากรจึงได้หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเรื่องการแสดงความยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อให้กระทบกับผู้ฝากเงินส่วนใหญ่น้อยที่สุด โดยเฉพาะกลุ่ม 99% ที่มีดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่ถึง 20,000 บาทต่อปี ที่จะต้องหาวิธีแสดงความยินยอมที่มีความยืดหยุ่น เช่น ให้กลุ่มที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่า 20,000 บาทต่อปี ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่า 1% มาลงทะเบียนแสดงความไม่ยินยอมให้ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากแทน ทำให้ผู้ฝากเงินกว่า 99% ไม่ต้องแสดงตน และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเหมือนเดิม