กทท.เลื่อนพิจารณาโครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ไป 23 เม.ย.

HoonSmart.com>>คณะกรรมการพิจารณาซองเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 ขอเอกสารเพิ่มเติมจาก 2 กลุ่ม  นัดประชุมใหม่ 23 เม.ย.  

แหล่งข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาซองเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ประชุมวันที่ 11 เม.ย. 2562 พิจารณาซองเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F) โดยมีกลุ่มบริษัทที่สนใจร่วมลงทุนยื่นซอง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC และกลุ่มกิจการร่วมค้า NPC โดย คณะกรรมการฯได้ให้ทั้ง 2 กลุ่ม นำเอกสารมาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 23 เม.ย.2562 และจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนการลงทุนในโครงการฯ (ซองที่ 3) และข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอนแทน (ซองที่ 4) และข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ (ซองที่ 5) ในลำดับต่อไป

สำหรับ 2 กลุ่มที่เข้าร่วมการคัดเลือก ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ประกอบด้วย บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด(บริษัทในกลุ่มปตท (PTT) , บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) , บริษัท China Harbour Engineering Commpany Limited

ส่วนกลุ่มกิจการร่วมค้า NPC ประกอบด้วย บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด , บริษัท นทลิน จำกัด , บริษัท พริมา มารีน (PRM) , บริษัท พีเอชเอส ออแกนิค ฮิลลิ่ง จำกัด , China Railway Construction Corporation Limited