KTC ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 62 ปันผล 0.82 บาท/หุ้น

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC โดยปริญญา พัฒนภักดี (กลางขวา) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และระเฑียร ศรีมงคล (กลางซ้าย) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2562 ในอัตรา 0.82 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ รวมเป็นเงิน 2,114,233,937 บาท พร้อมร่วมกับผู้ถือหุ้นลดการใช้กระดาษและพลาสติก เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” เพื่อรณรงค์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อ