PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK ขายหุ้นแพลนบี 1.5%

HoonSmart.com>> PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK ปล่อยขายหุ้น PLANB สัดส่วน 1.5% เหลือถือ 4.79%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK จำหน่าย หุ้นของบริษัท แพลน บี มีเดีย (PLANB)เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2562 จำนวน58,238,522 หุ้นหรือคิดเป็น -1.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้เหลือถือหุ้นจำนวน 186,035,925หุ้น หรือคิดเป็น 4.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น PLANB ปิดตลาดวันที่ 9 เม.ย.2562 อยู่ที่ 6.95 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ 0.72% มูลค่าการซื้อขาย 216.05 ล้านบาท

ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.2562 ภาพรวมราคาเคลื่อนไหวต่ำสุด 6.25 บาท สูงสุด 6.50 บาทและปิด 6.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 1.59% มูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 3,236.25 ล้านบาท