ลูกหุ้น BTS 48 ล้านหุ้น เข้าซื้อขาย 10 เม.ย.

HoonSmart.com>>บีทีเอสฯมีหุ้นเพิ่มขึ้น 48 ล้านหุ้น เกิดจากการแปลง BTS-W4 และ BTS-WC ในราคาสูงกว่า 10 บาท จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 10 เม.ย. นี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 48,883,386 หุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-W4)แปลงเป็นหุ้นจำนวน 48,677,720 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-WC) จำนวน 205,666 หุ้น แปลงในราคาหุ้นละ 10.19 บาท จะเรื่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 10 เม.ย. 2562

การใช้สิทธิดังกล่าวทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 11,845,369,480 หุ้น พาร์หุ้นละ 4 บาท มูลค่า 47,381,477,920 บาท เพิ่มเป็น 11,894,252,866 หุ้น มูลค่า 47,577,011,464 บาท ราคาหุ้น BTS ล่าสุดปิดที่ 10.90 บาท