EXIM BANK สนุบสนุนเงินกู้ SSP สร้างโรงไฟฟ้าเวียดนาม

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนาม วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ SSP และ Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology Joint Stock Company (TTQN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของSSP ที่จัดตั้งในเวียดนาม เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองบินเหงียน เวียดนาม กำลังการผลิตรวมประมาณ 50 เมกะวัตต์ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้